TP. Hồ Chí Minh: Cần xử lý nghiêm hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật trong đấu thầu!

TP. Hồ Chí Minh: Cần xử lý nghiêm hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật trong đấu thầu!

Lãnh đạo Học viện Cán bộ TPHCM 'tiếp tay' sai phạm ?

Lãnh đạo Học viện Cán bộ TPHCM 'tiếp tay' sai phạm ?

Gói thầu hàng trăm tỷ tại Học viện Cán bộ TP.HCM có dấu hiệu sai phạm

Gói thầu hàng trăm tỷ tại Học viện Cán bộ TP.HCM có dấu hiệu sai phạm

Yêu cầu hủy gói thầu lắp đặt thiết bị ở Học viện Cán bộ TP.HCM

Yêu cầu hủy gói thầu lắp đặt thiết bị ở Học viện Cán bộ TP.HCM

Nghi vấn sai phạm trong gói thầu trăm tỉ ở Học viện Cán bộ TP.HCM

Nghi vấn sai phạm trong gói thầu trăm tỉ ở Học viện Cán bộ TP.HCM

Nghi vấn sai phạm trong gói thầu ở Học viện Cán bộ, Thanh tra TP.HCM đề nghị làm rõ

Nghi vấn sai phạm trong gói thầu ở Học viện Cán bộ, Thanh tra TP.HCM đề nghị làm rõ

Hủy kết quả, đấu thầu lại gói thầu của công trình xây dựng Học viện Cán bộ TP HCM

Hủy kết quả, đấu thầu lại gói thầu của công trình xây dựng Học viện Cán bộ TP HCM