Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ Bộ Tư pháp

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ Bộ Tư pháp

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm yêu cầu, Đảng bộ Bộ Tư pháp và các cấp ủy trực...
Tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện trong công tác Đảng

Tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện trong công tác Đảng

Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa XI lần 3

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa XI lần 3

Trường Cao đẳng Luật miền Trung góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội các địa phương

Trường Cao đẳng Luật miền Trung góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội các địa phương

Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp

Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp quán triệt một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Bộ Tư pháp quán triệt một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trao giải Cuộc thi 'Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam'

Trao giải Cuộc thi 'Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam'

Kết nạp Đảng viên mới thuộc Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam

Kết nạp Đảng viên mới thuộc Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Tư pháp dâng hương tại khu di tích lịch sử của Bộ

Lãnh đạo Bộ Tư pháp dâng hương tại khu di tích lịch sử của Bộ

Bộ Tư pháp gặp mặt tri ân nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

Bộ Tư pháp gặp mặt tri ân nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Trần Đức Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp

Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Trần Đức Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp

Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – Tập thể trong sạch, vững mạnh

Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – Tập thể trong sạch, vững mạnh

Chuẩn bị chu đáo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Chuẩn bị chu đáo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Học viện Tư pháp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV

Học viện Tư pháp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV

Đảng bộ Văn phòng Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy thế mạnh trong nhiệm kỳ mới

Đảng bộ Văn phòng Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy thế mạnh trong nhiệm kỳ mới

Chi bộ Cục Công tác phía Nam : Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Chi bộ Cục Công tác phía Nam : Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Chi bộ Cục Bồi thường Nhà nước: Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ

Chi bộ Cục Bồi thường Nhà nước: Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ

Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh

Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh

Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính: Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính: Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 tăng cường đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, hướng tới phát triển bền vững

Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 tăng cường đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, hướng tới phát triển bền vững

Đại hội Đảng bộ báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025: 'Đổi mới truyền thông pháp luật, xây dựng đảng trí tuệ, tiên tiến, vững mạnh'

Đại hội Đảng bộ báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025: 'Đổi mới truyền thông pháp luật, xây dựng đảng trí tuệ, tiên tiến, vững mạnh'

Phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

Phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2022

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật: Đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ mới

Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật: Đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ mới

Đại hội Chi bộ Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp

Đại hội Chi bộ Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Bộ Tư pháp họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quý II năm 2020

Đảng bộ Bộ Tư pháp họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quý II năm 2020

Họp Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp Quý II năm 2020

Họp Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp Quý II năm 2020

Gắn kết hợp tác quốc tế với bảo vệ chính trị nội bộ

Gắn kết hợp tác quốc tế với bảo vệ chính trị nội bộ

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022

Ký kết giao ước thi đua Khối I, Công đoàn Viên chức Việt Nam

Ký kết giao ước thi đua Khối I, Công đoàn Viên chức Việt Nam

Làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên

Làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên

Cần phát hiện sớm, chính xác các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật

Cần phát hiện sớm, chính xác các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật

Hội Cựu chiến binh Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ

Hội Cựu chiến binh Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ

Thông báo kết quả kiểm tra về trách nhiệm nêu gương tại Bộ Tư pháp

Thông báo kết quả kiểm tra về trách nhiệm nêu gương tại Bộ Tư pháp

Tiến sỹ, Tổng biên tập Đào Văn Hội đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam

Tiến sỹ, Tổng biên tập Đào Văn Hội đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng