Niềm tin của dân và vấn đề kiểm soát quyền lực

Niềm tin của dân và vấn đề kiểm soát quyền lực

Đảng chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
Đồng chí Đỗ Bá Tỵ gặp mặt, chúc Tết tại Đà Nẵng

Đồng chí Đỗ Bá Tỵ gặp mặt, chúc Tết tại Đà Nẵng

Bộ Chính trị chỉ đạo có quy định kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng

Bộ Chính trị chỉ đạo có quy định kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết bà con Ninh Thuận

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết bà con Ninh Thuận

ĐẢNG BỘ CỤC QUẢN TRỊ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY TRONG NẮM BẮT TƯ TƯỞNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐẢNG BỘ CỤC QUẢN TRỊ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY TRONG NẮM BẮT TƯ TƯỞNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thông qua 2 Nghị quyết về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Thông qua 2 Nghị quyết về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Hà Nội muốn tăng đại biểu HĐND chuyên trách: Cần Quốc hội quyết định

Hà Nội muốn tăng đại biểu HĐND chuyên trách: Cần Quốc hội quyết định

HÌNH ẢNH LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CHO LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VÀ ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

HÌNH ẢNH LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CHO LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VÀ ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho lãnh đạo Quốc hội

Trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho lãnh đạo Quốc hội

Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc được trao tặng lãnh đạo Quốc hội

Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc được trao tặng lãnh đạo Quốc hội

LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CHO LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VÀ ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CHO LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VÀ ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG YÊU CẦU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI THỰC HIỆN 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG YÊU CẦU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI THỰC HIỆN 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội cần làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội cần làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2021

Văn phòng Quốc hội tập trung làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Văn phòng Quốc hội tập trung làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các nhà khoa học là tài sản quốc gia quý báu

Các nhà khoa học là tài sản quốc gia quý báu

Tiến sỹ người Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

Tiến sỹ người Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có tân Chủ tịch Phan Xuân Dũng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có tân Chủ tịch Phan Xuân Dũng

Ông Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Thanh Hóa

KHỐI THI ĐUA II VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 2020

KHỐI THI ĐUA II VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 2020

Khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thấy gì qua cuộc 'giải cứu' Vietnam Airlines

Thấy gì qua cuộc 'giải cứu' Vietnam Airlines

CHỈ ĐỊNH TỔ TRƯỞNG TỔ ĐẢNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÀ NAM

CHỈ ĐỊNH TỔ TRƯỞNG TỔ ĐẢNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÀ NAM

Luật Kiểm toán Nhà nước nâng cao hiệu quả giám sát tài chính công

Luật Kiểm toán Nhà nước nâng cao hiệu quả giám sát tài chính công

Hà Nội thông báo kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố

Hà Nội thông báo kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: ĐẢNG LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI BẰNG ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, NGHỊ QUYẾT

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: ĐẢNG LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI BẰNG ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, NGHỊ QUYẾT

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội

Cần có nhiều kế hoạch riêng để triển khai các nghị quyết của Đảng

Cần có nhiều kế hoạch riêng để triển khai các nghị quyết của Đảng

Chặng đường phát triển mới của Thủ đô

Chặng đường phát triển mới của Thủ đô