Không phải cứ viết lên trán chữ 'cộng sản' là được dân yêu

Không phải cứ viết lên trán chữ 'cộng sản' là được dân yêu

Trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Bổ sung kiến thức, kinh nghiệm về công tác tổ chức cho các bộ chuyên môn xây dựng Đảng

Bổ sung kiến thức, kinh nghiệm về công tác tổ chức cho các bộ chuyên môn xây dựng Đảng

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ thanh niên

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ thanh niên

Cập nhật kiến thức mới về lý luận và thực tiễn công tác tổ chức Đảng

Cập nhật kiến thức mới về lý luận và thực tiễn công tác tổ chức Đảng

Góp phần đưa công tác cán bộ thực sự trở thành 'then chốt của then chốt'

Góp phần đưa công tác cán bộ thực sự trở thành 'then chốt của then chốt'

Gương mẫu đi đầu - sứ mệnh của người đảng viên

Học tập và làm theo tấm gương mẫu mực của Bác về sự nêu gương

Học tập và làm theo tấm gương mẫu mực của Bác về sự nêu gương

Đảng viên phải làm gì trước nguy cơ diễn biến, suy thoái về tư tưởng chính trị hiện nay

Đảng viên phải làm gì trước nguy cơ diễn biến, suy thoái về tư tưởng chính trị hiện nay

Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội thi tuyên truyền, học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy

Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội thi tuyên truyền, học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng CBCCVC trước khi bổ nhiệm

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng CBCCVC trước khi bổ nhiệm

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Đẩy mạnh bồi dưỡng CBCCVC trước khi bổ nhiệm

Đẩy mạnh bồi dưỡng CBCCVC trước khi bổ nhiệm

Gắn quy hoạch với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

Gắn quy hoạch với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

Tạo sức lan tỏa trong việc học và làm theo Bác tại Khối Doanh nghiệp Trung ương

Tạo sức lan tỏa trong việc học và làm theo Bác tại Khối Doanh nghiệp Trung ương

Bắc Giang: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Bắc Giang: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Để góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay

Để góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay

'Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi'

'Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi'

Huyện Chương Mỹ: Trao Huy hiệu Đảng cho 226 đảng viên đợt 2/9

Huyện Chương Mỹ: Trao Huy hiệu Đảng cho 226 đảng viên đợt 2/9

Bác Tôn - tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Bác Tôn - tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời