Trung Quốc sửa khinh hạm cũ thành tàu yểm trợ hỏa lực

Trung Quốc sửa khinh hạm cũ thành tàu yểm trợ hỏa lực

Thay vì 'sang tên' cho Hải cảnh hay bán rẻ, Hải quân Trung Quốc đang nghiên cứu phương án tận dụng chiến...