Bàn giao nhà tình thương cho người nghèo

Bàn giao nhà tình thương cho người nghèo

Câu lạc bộ nhà báo nữ thuộc Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với công ty Tư vấn thiết kế Cầu lớn- hầm,...