Hỡi hạnh phúc, người ở đâu?

Hỡi hạnh phúc, người ở đâu?

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa được tôn kính là chân Hóa thân Đức phật Quan âm Đại từ bi, Ngài là một nhà...