Lý Nhã Kỳ trở thành Lãnh sự danh dự Romania

Lý Nhã Kỳ trở thành Lãnh sự danh dự Romania

Tổng thống Romania yêu cầu Thủ tướng từ chức

Tổng thống Romania yêu cầu Thủ tướng từ chức

Tổng thống Assad trả lại huân chương trước khi Pháp đòi

Tổng thống Assad trả lại huân chương trước khi Pháp đòi

Tổng thống Syria trả lại huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Pháp

Tổng thống Syria trả lại huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Pháp

Ông Bashar al-Assad trả lại Huân chương Bắc Đẩu bội tinh cho Pháp

Ông Bashar al-Assad trả lại Huân chương Bắc Đẩu bội tinh cho Pháp

Romania sẽ dời đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem

Romania sẽ dời đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem

Syria trả lại Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Pháp

Syria trả lại Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Pháp

Tổng thống Assad trả lại Pháp huân chương danh giá nhất

Tổng thống Assad trả lại Pháp huân chương danh giá nhất

Tổng thống Syria trả lại huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh cho Pháp

Tổng thống Syria trả lại huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh cho Pháp

Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm lần thứ 99 Quốc khánh Romania

Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm lần thứ 99 Quốc khánh Romania

Chủ tịch nước biểu dương Đà Nẵng đóng góp quan trọng cho APEC 2017

Chủ tịch nước biểu dương Đà Nẵng đóng góp quan trọng cho APEC 2017