Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ kiều bào tại Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ kiều bào tại Thái Lan

Việt Nam cam kết thúc đẩy phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy phát triển bền vững

Việt Nam cam kết hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững ở Châu Á-Thái Bình Dương

Việt Nam cam kết hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững ở Châu Á-Thái Bình Dương

Việt Nam dự họp Khóa 75 Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP)

Việt Nam dự họp Khóa 75 Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP)

Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương họp tại Thái-lan

Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương họp tại Thái-lan

Khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh tại miền Bắc Thái Lan

Khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh tại miền Bắc Thái Lan