Cuộc họp đặc biệt trên xe buýt của vị Đại sứ giỏi tiếng Việt

Cuộc họp đặc biệt trên xe buýt của vị Đại sứ giỏi tiếng Việt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Anh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Anh

Thủ tướng tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

Thủ tướng tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

Việt Nam - Anh đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Việt Nam - Anh đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Vương quốc Anh cam kết phát triển các chương trình nghiên cứu là lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam

Vương quốc Anh cam kết phát triển các chương trình nghiên cứu là lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam

Việt Nam - Anh đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ

Việt Nam - Anh đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tân Đại sứ Vương quốc Anh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tân Đại sứ Vương quốc Anh

Hà Nội - London cam kết tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hà Nội - London cam kết tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực