Thành công tại Đại lễ Vesak 2019 và sự nỗ lực không ngừng của Viettel Hà Nam

Thành công tại Đại lễ Vesak 2019 và sự nỗ lực không ngừng của Viettel Hà Nam

Đạo Phật vì một thế giới 'chúng ta đều muốn sống'

Đạo Phật vì một thế giới 'chúng ta đều muốn sống'

Đại lễ Vesak 2019: Ấn tượng Việt Nam giàu bản sắc văn hóa

Đại lễ Vesak 2019: Ấn tượng Việt Nam giàu bản sắc văn hóa

Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ khai mạc Đại lễ Vesak LHQ năm 2019

Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ khai mạc Đại lễ Vesak LHQ năm 2019

Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ khai mạc Đại lễ Vesak LHQ năm 2019

Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ khai mạc Đại lễ Vesak LHQ năm 2019

Biểu tượng Vesak 2019: Đề cao trách nhiệm xã hội của Phật giáo và văn hóa Việt Nam

Biểu tượng Vesak 2019: Đề cao trách nhiệm xã hội của Phật giáo và văn hóa Việt Nam

Cam kết xây dựng thế giới hòa bình

Đại lễ Vesak: Hàng vạn Phật tử đổ về tham dự khiến mọi ngả đường tắc nghẽn từ sáng sớm

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019: Thông điệp về từ bi, hòa bình và thiện tâm

Hai kỳ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam