Chùa Tam Chúc có thể sẽ là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới

Chùa Tam Chúc có thể sẽ là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới

Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp về công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Thủ tướng chủ trì họp về công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Thủ tướng chủ trì họp về công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Chùa Tam Chúc trải lòng việc tạc tượng thiên thạch 14 tỷ

Chùa Tam Chúc trải lòng việc tạc tượng thiên thạch 14 tỷ

Cận cảnh thiên thạch 600.000USD và ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

Cận cảnh thiên thạch 600.000USD và ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

Việt Nam lần thứ ba đăng cai Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc

Việt Nam lần thứ ba đăng cai Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019

Hơn 10.000 người sẽ tham dự đại lễ Phật đản 2019

Hơn 10.000 người sẽ tham dự đại lễ Phật đản 2019

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 sẽ tổ chức tại Việt Nam

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 sẽ tổ chức tại Việt Nam

Phật tử gần 100 quốc gia sẽ tham dự Đại lễ Vesak 2019 tại Việt Nam

Phật tử gần 100 quốc gia sẽ tham dự Đại lễ Vesak 2019 tại Việt Nam

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

10 nghìn người tham dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

10 nghìn người tham dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Ghé thăm chùa Tam Chúc ở 'Vịnh Hạ Long trên cạn'

Ghé thăm chùa Tam Chúc ở 'Vịnh Hạ Long trên cạn'