Làm kỹ quy trình, hàng chục xã có chủ tịch UBMTTQ mới

Làm kỹ quy trình, hàng chục xã có chủ tịch UBMTTQ mới

BẢN TIN MẶT TRẬN: Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất

BẢN TIN MẶT TRẬN: Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất

MTTQ Vạn Ninh: Sẵn sàng bước vào đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã

MTTQ Vạn Ninh: Sẵn sàng bước vào đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã

Hải Dương: Phát động tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2018

Hải Dương: Phát động tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2018

MTTQ Xã Nga Yên quyết tâm xây dựng xã kiểu mẫu

MTTQ Xã Nga Yên quyết tâm xây dựng xã kiểu mẫu

BẢN TIN MẶT TRẬN: Lựa chọn vấn đề người dân quan tâm để giám sát

BẢN TIN MẶT TRẬN: Lựa chọn vấn đề người dân quan tâm để giám sát

Bắc Giang: Quý I/2019 hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã

Bắc Giang: Quý I/2019 hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã

Thường Tín (Hà Nội): Đại hội điểm vào cuối tháng 11/2018

Thường Tín (Hà Nội): Đại hội điểm vào cuối tháng 11/2018

Tìm giải pháp xây dựng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã

Tìm giải pháp xây dựng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh dự đại hội MTTQ cấp xã đầu tiên tỉnh An Giang

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh dự đại hội MTTQ cấp xã đầu tiên tỉnh An Giang

Yên Bái: 23 xã đăng ký Đại hội trong năm 2018

Yên Bái: 23 xã đăng ký Đại hội trong năm 2018

Đại hội điểm, nhìn từ Bắc Giang

Đại hội điểm, nhìn từ Bắc Giang

'Gỡ' vướng mắc trước đại hội

'Gỡ' vướng mắc trước đại hội

Quảng Ninh: Quý I-2019 hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã

Quảng Ninh: Quý I-2019 hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã

BẢN TIN MẶT TRẬN: Tạo sức lan tỏa cho hàng Việt

BẢN TIN MẶT TRẬN: Tạo sức lan tỏa cho hàng Việt

Phát động đợt thi chào mừng đại hội Mặt trận các cấp

Phát động đợt thi chào mừng đại hội Mặt trận các cấp

Hà Nam: Chỉ đạo điểm tổ chức Đại hội MTTQ tại cấp xã, cấp huyện

Hà Nam: Chỉ đạo điểm tổ chức Đại hội MTTQ tại cấp xã, cấp huyện

Đại hội điểm cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 12/2018

Đại hội điểm cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 12/2018

Hà Nội Tập trung tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Hà Nội Tập trung tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp