Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024: Đại hội không phải để 'vỗ tay và đọc báo cáo'

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024: Đại hội không phải để 'vỗ tay và đọc báo cáo'

Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp huyện Mỹ Xuyên

Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp huyện Mỹ Xuyên

Mỗi thành viên Ban Công tác Mặt trận gắn bó từng hộ gia đình ở khu dân cư

Mỗi thành viên Ban Công tác Mặt trận gắn bó từng hộ gia đình ở khu dân cư

BẢN TIN MẶT TRẬN: Tôn trọng tiếng nói của người dân qua phản biện

BẢN TIN MẶT TRẬN: Tôn trọng tiếng nói của người dân qua phản biện

Tịnh Sơn nghiệm thu các công trình chào mừng Đại hội mặt trận các cấp

Tịnh Sơn nghiệm thu các công trình chào mừng Đại hội mặt trận các cấp

MTTQ Vạn Ninh: Sẵn sàng bước vào đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã

MTTQ Vạn Ninh: Sẵn sàng bước vào đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã

Quảng Trị: Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội

Quảng Trị: Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội

Bắc Kạn: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội

Bắc Kạn: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội

Thái Bình: Tập huấn công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận các cấp

Thái Bình: Tập huấn công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận các cấp

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024: Trẻ hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024: Trẻ hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận

Cao Bằng: Quý I-2019 hoàn thành Đại hội cấp cơ sở

Cao Bằng: Quý I-2019 hoàn thành Đại hội cấp cơ sở

Bình Phước: Hoàn thành đại hội điểm MTTQ cấp xã trong quý IV/2018

Bình Phước: Hoàn thành đại hội điểm MTTQ cấp xã trong quý IV/2018

Bắc Hà (Lào Cai): Hoàn thành đại hội MTTQ cấp xã trong quý I/2019

Bắc Hà (Lào Cai): Hoàn thành đại hội MTTQ cấp xã trong quý I/2019

BẢN TIN MẶT TRẬN: Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Nga

BẢN TIN MẶT TRẬN: Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Nga

Mặt trận Ninh Thuận: Tập trung triển khai tổ chức đại hội điểm

Mặt trận Ninh Thuận: Tập trung triển khai tổ chức đại hội điểm

Thừa Thiên - Huế: Phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp

Thừa Thiên - Huế: Phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp

BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Liên bang Nga và Cộng hòa Cuba

BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Liên bang Nga và Cộng hòa Cuba

Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp huyện Đức Phổ

Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp huyện Đức Phổ

Mặt trận Hà Nội: Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ

Mặt trận Hà Nội: Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ

Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ các cấp Hà Nội

Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ các cấp Hà Nội

BẢN TIN MẶT TRẬN: Chuẩn bị tốt cho đại hội Mặt trận các cấp

BẢN TIN MẶT TRẬN: Chuẩn bị tốt cho đại hội Mặt trận các cấp

Tuy An (Phú Yên): Xây 12 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Tuy An (Phú Yên): Xây 12 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Bàn giao công trình văn hóa thể thao cho khu dân cư

Bàn giao công trình văn hóa thể thao cho khu dân cư

Tiến tới Đại hội MTTQ các cấp: Phải gắn trách nhiệm với nhân dân

Tiến tới Đại hội MTTQ các cấp: Phải gắn trách nhiệm với nhân dân