Bình Dương: Hiệu quả thu hút vốn FDI từ công tác đối ngoại

Bình Dương: Hiệu quả thu hút vốn FDI từ công tác đối ngoại

Những hình ảnh nổi bật ở sự kiện WTA tại Bình Dương

Những hình ảnh nổi bật ở sự kiện WTA tại Bình Dương

16 doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tham gia Hội chợ công nghệ cao WTA

16 doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tham gia Hội chợ công nghệ cao WTA

Thành phố thông minh – Động lực đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững

Thành phố thông minh – Động lực đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững

Bình Dương: Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 Đại hội đồng WTA

Bình Dương: Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 Đại hội đồng WTA

Khai mạc kỳ họp thứ 11 của WTA tại Bình Dương

Khai mạc kỳ họp thứ 11 của WTA tại Bình Dương

Khai mạc phiên họp Đại hội đồng WTA

Khai mạc phiên họp Đại hội đồng WTA

WTA kết nối thông minh, hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

WTA kết nối thông minh, hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Tỉnh Bình Dương hướng tới thu hút đầu tư thông minh

Tỉnh Bình Dương hướng tới thu hút đầu tư thông minh

Thành phố mới Bình Dương sẵn sàng cho Hội nghị Đại hội đồng WTA

Thành phố mới Bình Dương sẵn sàng cho Hội nghị Đại hội đồng WTA

WTA động lực và cơ hội để Bình Dương phát triển

WTA động lực và cơ hội để Bình Dương phát triển

Bình Dương hội đủ điều kiện để trở thành đô thị thông minh

Bình Dương hội đủ điều kiện để trở thành đô thị thông minh

Hội nghị WTA mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho tỉnh Bình Dương

Hội nghị WTA mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho tỉnh Bình Dương

Công bố sự kiện quốc tế lớn nhất tại Bình Dương

Công bố sự kiện quốc tế lớn nhất tại Bình Dương

Bình Dương: Họp báo về Hội nghị Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới năm 2018

Bình Dương: Họp báo về Hội nghị Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới năm 2018

Hội nghị thượng đỉnh Đại hội đồng WTA tổ chức tại Bình Dương

Hội nghị thượng đỉnh Đại hội đồng WTA tổ chức tại Bình Dương

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA sẽ được tổ chức tại Bình Dương

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA sẽ được tổ chức tại Bình Dương

Sắp diễn ra Hội chợ công nghệ cao Bình Dương năm 2018

Sắp diễn ra Hội chợ công nghệ cao Bình Dương năm 2018

Trên 150 tình nguyện viên phục vụ sự kiện quốc tế ở Bình Dương

Trên 150 tình nguyện viên phục vụ sự kiện quốc tế ở Bình Dương