Ấn tượng từ Hội nghị WTA đến Diễn đàn Horasis châu Á tại Bình Dương

Ấn tượng từ Hội nghị WTA đến Diễn đàn Horasis châu Á tại Bình Dương

Tiếp bước thành công tổ chức sự kiện Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới...
Những hình ảnh nổi bật ở sự kiện WTA tại Bình Dương

Những hình ảnh nổi bật ở sự kiện WTA tại Bình Dương

Bình Dương: Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 Đại hội đồng WTA

Bình Dương: Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 Đại hội đồng WTA

Khai mạc kỳ họp thứ 11 của WTA tại Bình Dương

Khai mạc kỳ họp thứ 11 của WTA tại Bình Dương

Khai mạc phiên họp Đại hội đồng WTA

Khai mạc phiên họp Đại hội đồng WTA

Khai mạc phiên họp Đại hội đồng WTA lần thứ 11

Khai mạc phiên họp Đại hội đồng WTA lần thứ 11

Tỉnh Bình Dương hướng tới thu hút đầu tư thông minh

Thành phố mới Bình Dương sẵn sàng cho Hội nghị Đại hội đồng WTA

Đại hội đồng Hiệp hội đô thị khoa học thế giới sẽ diễn ra tại Bình Dương

Bình Dương hội đủ điều kiện để trở thành đô thị thông minh

Công bố sự kiện quốc tế lớn nhất tại Bình Dương

Hội nghị thượng đỉnh Đại hội đồng WTA tổ chức tại Bình Dương

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA sẽ được tổ chức tại Bình Dương

Sắp diễn ra Hội chợ công nghệ cao Bình Dương năm 2018