Giao đầu mối quản lý vấn đề rác thải nhựa đại dương

Giao đầu mối quản lý vấn đề rác thải nhựa đại dương

Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch bền vững ​

Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch bền vững ​

Thủ tướng: Việt Nam kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế

Thủ tướng: Việt Nam kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế

GEF 6: Việt Nam đề xuất sáng kiến 'Thành lập Đối tác vì khu vực các biển Đông Á không có rác thải nhựa'

GEF 6: Việt Nam đề xuất sáng kiến 'Thành lập Đối tác vì khu vực các biển Đông Á không có rác thải nhựa'

GEF6: Việt Nam sẵn sàng hợp tác để thực hiện giải pháp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững

GEF6: Việt Nam sẵn sàng hợp tác để thực hiện giải pháp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững

Đại biểu GEF 6 cùng chung tay thu gom rác thải trên bờ biển Đà Nẵng

Đại biểu GEF 6 cùng chung tay thu gom rác thải trên bờ biển Đà Nẵng

GEF 6: Một Đà Nẵng thân thiện môi trường sẽ đón chào bạn bè quốc tế

GEF 6: Một Đà Nẵng thân thiện môi trường sẽ đón chào bạn bè quốc tế

GEF 6 và kỳ vọng thành công

Chủ tịch GEF: Tổ chức Đại hội đồng GEF ở Việt Nam sẽ có ý nghĩa to lớn với tất cả mọi người

Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị GEF 6