IvyPrep Education khai giảng chương trình luyện thi bằng Tú tài Mỹ năm học 2018 – 2019

IvyPrep Education khai giảng chương trình luyện thi bằng Tú tài Mỹ năm học 2018 – 2019

Tọa đàm 'Cánh cửa cơ hội từ tấm bằng Tú tài Mỹ'

Tọa đàm 'Cánh cửa cơ hội từ tấm bằng Tú tài Mỹ'

Thế hệ trẻ Việt cần kỹ năng tự lãnh đạo bản thân

Thế hệ trẻ Việt cần kỹ năng tự lãnh đạo bản thân

Sở hữu hai bằng tú tài của Mỹ và Việt Nam chỉ sau một khóa học

Sở hữu hai bằng tú tài của Mỹ và Việt Nam chỉ sau một khóa học

Học tú tài Mỹ ngay tại Việt Nam với chi phí bằng 5% du học

Học tú tài Mỹ ngay tại Việt Nam với chi phí bằng 5% du học

Học sinh Việt có cơ hội nhận bằng Tú tài Mỹ với chi phí bằng 5% du học sớm

Học sinh Việt có cơ hội nhận bằng Tú tài Mỹ với chi phí bằng 5% du học sớm

Luyện thi bằng Tú tài quốc tế Mỹ với chi phí bằng 5% du học sớm