Hơn 5.000 học sinh tham gia chương trình 'Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2019' tại Đà nẵng

Hơn 5.000 học sinh tham gia chương trình 'Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2019' tại Đà nẵng

Giáo dục giá trị trong nhà trường

Giáo dục giá trị trong nhà trường

Giáo dục đang khủng hoảng?

Giáo dục đang khủng hoảng?

Cần cải tiến môn đạo đức và giáo dục công dân trong nhà trường

Cần cải tiến môn đạo đức và giáo dục công dân trong nhà trường

Sự cấp thiết của 'Giáo dục giá trị trong nhà trường'

Sự cấp thiết của 'Giáo dục giá trị trong nhà trường'

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức

Năm 2019, Đại học Huế mở mới 15 ngành đào tạo

Năm 2019, Đại học Huế mở mới 15 ngành đào tạo

Báo Pháp luật Việt Nam- Ngọn lửa nhỏ góp phần nhân rộng tình yêu thương

Báo Pháp luật Việt Nam- Ngọn lửa nhỏ góp phần nhân rộng tình yêu thương

Huế: Tập huấn cho hơn 200 tình nguyện viên Xuân Hồng 2019

Huế: Tập huấn cho hơn 200 tình nguyện viên Xuân Hồng 2019

Năm 2019, tuyển sinh đại học có gì mới?

Năm 2019, tuyển sinh đại học có gì mới?

Nên khống chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học?

Nên khống chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học?

'Đối mặt với sự thật' để đưa Thừa Thiên - Huế phát triển nhanh và bền vững

'Đối mặt với sự thật' để đưa Thừa Thiên - Huế phát triển nhanh và bền vững

Yêu cầu kỷ luật Trưởng khoa tổ chức giảng dạy sai, lệch chương trình

Yêu cầu kỷ luật Trưởng khoa tổ chức giảng dạy sai, lệch chương trình

Những 'điểm sáng' giáo dục năm 2018

Những 'điểm sáng' giáo dục năm 2018

Xét tuyển ngành công nghệ bằng môn... giáo dục công dân!

Xét tuyển ngành công nghệ bằng môn... giáo dục công dân!

Thừa Thiên Huế: Khai trương hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thừa Thiên Huế: Khai trương hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nhộn nhịp không khí đón Giáng sinh tại Huế

Nhộn nhịp không khí đón Giáng sinh tại Huế