Giáo dục Đại học: 'Chìa khóa' học tập suốt đời của người lớn

Giáo dục Đại học: 'Chìa khóa' học tập suốt đời của người lớn

Đạt tối thiểu 450 điểm TOEIC, sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mới đủ điều kiện tốt nghiệp

Đạt tối thiểu 450 điểm TOEIC, sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mới đủ điều kiện tốt nghiệp

Giáo sư Trương Nguyện Thành và Sáng tạo hay là chết

Giáo sư Trương Nguyện Thành và Sáng tạo hay là chết

Tự chủ, đổi mới giáo dục để đại học là nơi sáng tạo ra tri thức

Tự chủ, đổi mới giáo dục để đại học là nơi sáng tạo ra tri thức

Tăng thực quyền cho hội đồng trường trong quá trình tự chủ

Tăng thực quyền cho hội đồng trường trong quá trình tự chủ

Giáo viên Nghệ An đề nghị chấm chéo ở Kỳ thi THPT Quốc gia

Giáo viên Nghệ An đề nghị chấm chéo ở Kỳ thi THPT Quốc gia

Cần nâng cao hiệu quả thực hiện tự chủ đại học

Cần nâng cao hiệu quả thực hiện tự chủ đại học

Tự chủ Đại học: Đừng lo câu chuyện tự chủ tài chính

Tự chủ Đại học: Đừng lo câu chuyện tự chủ tài chính

Đề xuất về quy chế tuyển sinh, chấm thi để chống tiêu cực

Đề xuất về quy chế tuyển sinh, chấm thi để chống tiêu cực

Đề xuất tổ chức ma trận chấm thi THPT quốc gia để chống tiêu cực

Đề xuất tổ chức ma trận chấm thi THPT quốc gia để chống tiêu cực

Ứng dụng công nghệ rô-bốt trong cách mạng công nghiệp 4.0

Ứng dụng công nghệ rô-bốt trong cách mạng công nghiệp 4.0

Chuyên gia Nguyễn Duy Cương chia sẻ về tư duy 'thay đổi' để đồng hành cùng thời đại

Chuyên gia Nguyễn Duy Cương chia sẻ về tư duy 'thay đổi' để đồng hành cùng thời đại