Nguy cơ sinh viên bỏ Đại học do học phí tăng

Nguy cơ sinh viên bỏ Đại học do học phí tăng

Xây dựng mạng lưới tổ chức SHTT của các viện/ trường

Xây dựng mạng lưới tổ chức SHTT của các viện/ trường

Lo ngại sinh viên bỏ học vì học phí tăng?

Lo ngại sinh viên bỏ học vì học phí tăng?

Sửa đổi Luật GDĐH: Tháo gỡ điểm nghẽn, thực sự tự chủ về tài chính

Sửa đổi Luật GDĐH: Tháo gỡ điểm nghẽn, thực sự tự chủ về tài chính

Nhiều điểm mới và mang tính đột phá

Nhiều điểm mới và mang tính đột phá

Tạo chuyển biến căn bản

Tạo chuyển biến căn bản

Đào tạo ngành y: 'Tôi cảm thấy mình bị gạt ra khỏi hệ thống đào tạo'

Đào tạo ngành y: 'Tôi cảm thấy mình bị gạt ra khỏi hệ thống đào tạo'

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp ngạc nhiên việc đào tạo bác sĩ ở Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp ngạc nhiên việc đào tạo bác sĩ ở Việt Nam

Đào tạo bác sĩ tương đương trình độ nào?

Đào tạo bác sĩ tương đương trình độ nào?

'Chìa khóa vàng' giúp sinh viên khởi nghiệp thành công

Giáo dục đại học cần tạo được niềm tin nơi xã hội

Giáo dục đại học cần tạo được niềm tin nơi xã hội

Trường đại học với việc học tập suốt đời của người lớn

Trường đại học với việc học tập suốt đời của người lớn

PGS.TS.Phạm Bích San: Thầy cô được tự chủ trên giảng đường

PGS.TS.Phạm Bích San: Thầy cô được tự chủ trên giảng đường

Giáo dục Đại học: 'Chìa khóa' học tập suốt đời của người lớn

Giáo dục Đại học: 'Chìa khóa' học tập suốt đời của người lớn

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống!

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống!

Tự chủ, đổi mới giáo dục để đại học là nơi sáng tạo ra tri thức

Tự chủ, đổi mới giáo dục để đại học là nơi sáng tạo ra tri thức

Tăng thực quyền cho hội đồng trường trong quá trình tự chủ

Tăng thực quyền cho hội đồng trường trong quá trình tự chủ

Cần nâng cao hiệu quả thực hiện tự chủ đại học

Cần nâng cao hiệu quả thực hiện tự chủ đại học

Tự chủ Đại học: Đừng lo câu chuyện tự chủ tài chính

Tự chủ Đại học: Đừng lo câu chuyện tự chủ tài chính

Đề xuất tổ chức ma trận chấm thi THPT quốc gia để chống tiêu cực

Đề xuất tổ chức ma trận chấm thi THPT quốc gia để chống tiêu cực

Ứng dụng công nghệ rô-bốt trong cách mạng công nghiệp 4.0

Ứng dụng công nghệ rô-bốt trong cách mạng công nghiệp 4.0

Chuyên gia Nguyễn Duy Cương chia sẻ về tư duy 'thay đổi' để đồng hành cùng thời đại

Chuyên gia Nguyễn Duy Cương chia sẻ về tư duy 'thay đổi' để đồng hành cùng thời đại

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT: 'Các sinh viên sẽ thực hành trên những thiết bị 4G made in Việt Nam'

Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT: 'Các sinh viên sẽ thực hành trên những thiết bị 4G made in Việt Nam'

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung có gì mới?

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung có gì mới?

Tổng Giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng: Người giỏi nhất có thể là người dốt nhất

Tổng Giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng: Người giỏi nhất có thể là người dốt nhất

Khởi nghiệp 'đúng hướng', cơ hội cho giới trẻ

Khởi nghiệp 'đúng hướng', cơ hội cho giới trẻ