'Đôi bàn tay vàng' phẫu thuật của Mĩ trở lại giúp trẻ em nghèo

'Đôi bàn tay vàng' phẫu thuật của Mĩ trở lại giúp trẻ em nghèo

Chương trình phẫu thuật từ thiện 'Chắp cánh ước mơ'

Chương trình phẫu thuật từ thiện 'Chắp cánh ước mơ'

128 trẻ bị dị tật được phẫu thuật miễn phí

128 trẻ bị dị tật được phẫu thuật miễn phí

'Bàn tay vàng' nước Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ cho trẻ em Việt Nam

'Bàn tay vàng' nước Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ cho trẻ em Việt Nam

Đoàn bác sĩ Mỹ phẫu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em tại Việt Nam

Đoàn bác sĩ Mỹ phẫu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em tại Việt Nam

Những bác sĩ Mỹ 'nặng lòng' với bệnh nhân Việt Nam nghèo khó

Những bác sĩ Mỹ 'nặng lòng' với bệnh nhân Việt Nam nghèo khó

'Chắp cánh ước mơ'- phẫu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em nghèo

'Chắp cánh ước mơ'- phẫu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em nghèo