Giải pháp cho những ngôi 'nhà ma' tại Nhật Bản

Giải pháp cho những ngôi 'nhà ma' tại Nhật Bản

Thống kê năm 2013 cho thấy Nhật Bản có 61 triệu ngôi nhà nhưng chỉ có 52 triệu hộ gia đình, dư 9 triệu nhà,...