Việt Nam gửi điện thăm hỏi về trận động đất và sóng thần tại Indonesia

Việt Nam gửi điện thăm hỏi về trận động đất và sóng thần tại Indonesia

10 người Việt Nam ở nơi bị động đất, sóng thần tại Indonesia

10 người Việt Nam ở nơi bị động đất, sóng thần tại Indonesia

10 người Việt mắc kẹt sau trận động đất, sóng thần ở Indonesia

10 người Việt mắc kẹt sau trận động đất, sóng thần ở Indonesia

Indonesia: 10 sinh viên Việt an toàn trong động đất - sóng thần

Indonesia: 10 sinh viên Việt an toàn trong động đất - sóng thần

Sinh viên Việt Nam an toàn sau động đất, sóng thần tại Indonesia

Sinh viên Việt Nam an toàn sau động đất, sóng thần tại Indonesia

Thông tin mới nhất về công dân Việt Nam tại khu vực động đất - sóng thần Indonesia

Thông tin mới nhất về công dân Việt Nam tại khu vực động đất - sóng thần Indonesia

Chưa có thông tin người Việt thương vong sau động đất ở Indonesia

Chưa có thông tin người Việt thương vong sau động đất ở Indonesia