Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một huyền thoại trong lòng người dân thế giới

Giáo sư Jayachandra Reddy khẳng định nhân dân Ấn Độ khâm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi sự lãnh đạo tài...
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một huyền thoại trong lòng người dân thế giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một huyền thoại trong lòng người dân thế giới

Học giả Ấn Độ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo huyền thoại của Việt Nam

Học giả Ấn Độ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo huyền thoại của Việt Nam

Học giả Ấn Độ: 'Hồ Chủ tịch là nhà lãnh đạo huyền thoại của Việt Nam'

Học giả Ấn Độ: 'Hồ Chủ tịch là nhà lãnh đạo huyền thoại của Việt Nam'

Hội thảo về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ và dấu ấn Hồ Chí Minh

Hội thảo về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ và dấu ấn Hồ Chí Minh

Ra mắt sách 'Hồ Chí Minh với Ấn Độ' tại New Delhi và Kolkata

Ra mắt sách 'Hồ Chí Minh với Ấn Độ' tại New Delhi và Kolkata