Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản được bầu làm Chủ tịch ADB

Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản được bầu làm Chủ tịch ADB

Theo thông cáo vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phát đi, ông Masatsugu Asakawa đã được Hội đồng...
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản làm Chủ tịch ADB

Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản làm Chủ tịch ADB

ADB có Chủ tịch mới

ADB có Chủ tịch mới

Ông Masatsugu Asakawa được bầu làm Chủ tịch Ngân hàng ADB

Ông Masatsugu Asakawa được bầu làm Chủ tịch Ngân hàng ADB

Lễ cắt băng khánh thành phòng thí nghiệm SATREPS

Lễ cắt băng khánh thành phòng thí nghiệm SATREPS

Quản lý phế thải xây dựng bền vững, thân thiện môi trường

Quản lý phế thải xây dựng bền vững, thân thiện môi trường

Nhật Bản hỗ trợ kinh nghiệm tái chế phế thải xây dựng

Nhật Bản phát triển ra-đa dự báo mưa trước 30 phút

Nhật Bản phát triển radar công nghệ cao dự báo mưa trước 30 phút

Nhật Bản sẽ dự báo chính xác các cơn mưa rào trước 30 phút?