Nhớ về một người thầy của mái trường Ngoại giao

Nhớ về một người thầy của mái trường Ngoại giao

Tự hào Phiên dịch 2 Đại học Ngoại giao

Tự hào Phiên dịch 2 Đại học Ngoại giao

Học viện Ngoại giao - Nơi 'thuộc về' và mãi mãi

Học viện Ngoại giao - Nơi 'thuộc về' và mãi mãi

Học viện Ngoại giao 60 năm: Câu chuyện của 'người lái đò'

Học viện Ngoại giao 60 năm: Câu chuyện của 'người lái đò'

K10 Đại học Ngoại giao - Chặng đường 40 năm cống hiến

K10 Đại học Ngoại giao - Chặng đường 40 năm cống hiến

60 năm Học viện Ngoại giao qua những bức ảnh

60 năm Học viện Ngoại giao qua những bức ảnh

60 năm Học viện Ngoại giao Việt Nam: Sứ mệnh đặc biệt của một nhà trường

60 năm Học viện Ngoại giao Việt Nam: Sứ mệnh đặc biệt của một nhà trường

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường nghỉ hưu từ 1/11

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường nghỉ hưu từ 1/11

Trung tướng Vũ Xuân Vinh và những dấu ấn với ngành đối ngoại quốc phòng

Trung tướng Vũ Xuân Vinh và những dấu ấn với ngành đối ngoại quốc phòng

Điều động nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản trở lại Bộ Ngoại giao

Điều động nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản trở lại Bộ Ngoại giao

Ông Nguyễn Quốc Cường thôi làm Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản

Ông Nguyễn Quốc Cường thôi làm Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản