Nữ phi công gốc Việt muốn bay 'độc hành' vòng quanh thế giới

Nữ phi công gốc Việt muốn bay 'độc hành' vòng quanh thế giới

Bay vòng quanh thế giới để truyền cảm hứng cho phụ nữ, cũng như 'đập tan' định kiến về giới là ước mơ của...