Sếp mới của Eximbank chi gần 200 tỷ gom cổ phiếu EIB

Sếp mới của Eximbank chi gần 200 tỷ gom cổ phiếu EIB

Những sao Việt ham học

Những sao Việt ham học

Thành viên HĐQT Lương Thị Cẩm Tú đăng ký gom 14 triệu cổ phiếu Eximbank

Thành viên HĐQT Lương Thị Cẩm Tú đăng ký gom 14 triệu cổ phiếu Eximbank

Bà Lương Thị Cẩm Tú trúng cử vào Hội đồng quản trị Eximbank

Bà Lương Thị Cẩm Tú trúng cử vào Hội đồng quản trị Eximbank

Người của NamABank 'bước chân' vào Hội đồng quản trị Eximbank

Người của NamABank 'bước chân' vào Hội đồng quản trị Eximbank

Cựu CEO NamABank có tên trong danh sách HĐQT Eximbank

Cựu CEO NamABank có tên trong danh sách HĐQT Eximbank

Duy nhất nguyên Tổng giám đốc NamABank được NHNN chấp thuận bầu vào HĐQT Eximbank

Duy nhất nguyên Tổng giám đốc NamABank được NHNN chấp thuận bầu vào HĐQT Eximbank