Nhiều trường tại Hy Lạp nhận được thư lạ có 'nội dung Hồi giáo'

Nhiều trường tại Hy Lạp nhận được thư lạ có 'nội dung Hồi giáo'

AP hôm 10-1 dẫn lời các nhà chức trách Hy Lạp cho biết, ít nhất 9 người thuộc một trường đại học tại nước...