'Ngoài vụ AVG, tôi chưa nghe tiêu cực gì về ông Bùi Quang Vinh'

'Ngoài vụ AVG, tôi chưa nghe tiêu cực gì về ông Bùi Quang Vinh'

Chi ngân sách 2019: Ưu tiên Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Chi ngân sách 2019: Ưu tiên Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Cán bộ thuế chỉ đường cho doanh nghiệp trốn thuế để 'chia quả'?

Cán bộ thuế chỉ đường cho doanh nghiệp trốn thuế để 'chia quả'?

ĐBQH: 'Phải giáo dục học sinh làm người tử tế, thay vì chỉ thích làm giàu'

ĐBQH: 'Phải giáo dục học sinh làm người tử tế, thay vì chỉ thích làm giàu'

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: 'Nói ngọng ảnh hưởng cả uy tín một nền giáo dục'

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: 'Nói ngọng ảnh hưởng cả uy tín một nền giáo dục'

ĐBQH: Có trường hợp có bằng cấp nhưng vẫn viết sai do nói ngọng

ĐBQH: Có trường hợp có bằng cấp nhưng vẫn viết sai do nói ngọng

Phát ngôn ấn tượng trong 3 ngày Quốc hội chất vấn 'theo lời hứa'

Phát ngôn ấn tượng trong 3 ngày Quốc hội chất vấn 'theo lời hứa'

Ông Trương Trọng Nghĩa: Không được quy chụp động cơ của đại biểu này hay đại biểu khác

Ông Trương Trọng Nghĩa: Không được quy chụp động cơ của đại biểu này hay đại biểu khác

Sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học: ĐBQH nói Bộ trưởng Nhạ né tránh

Sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học: ĐBQH nói Bộ trưởng Nhạ né tránh

ĐB Trương Trọng Nghĩa: Không nên lên gân, quy chụp đại biểu khi chất vấn

ĐB Trương Trọng Nghĩa: Không nên lên gân, quy chụp đại biểu khi chất vấn

'Có bao che, lợi ích nhóm đằng sau các công trình vi phạm hay không?'

'Có bao che, lợi ích nhóm đằng sau các công trình vi phạm hay không?'