Đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh đã thuyết phục?

Đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh đã thuyết phục?

Bộ trưởng Bộ KH&CN trả lời chất vấn về vấn đề biến đổi khí hậu

Bộ trưởng Bộ KH&CN trả lời chất vấn về vấn đề biến đổi khí hậu

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Chuẩn bị nội lực đón 'làn sóng 4.0'

Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Chuẩn bị nội lực đón 'làn sóng 4.0'

ĐBQH lo sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam thất thoát vốn

ĐBQH lo sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam thất thoát vốn

ĐBQH hiến kế sáp nhập tỉnh, thành để bộ máy bớt cồng kềnh

ĐBQH hiến kế sáp nhập tỉnh, thành để bộ máy bớt cồng kềnh

Đại biểu Quốc hội đề nghị sáp nhập các tỉnh để tinh giản biên chế

Đại biểu Quốc hội đề nghị sáp nhập các tỉnh để tinh giản biên chế

Đại biểu Quốc hội đề xuất sáp nhập một số tỉnh, thành

Đại biểu Quốc hội đề xuất sáp nhập một số tỉnh, thành

Đại biểu Quốc hội: Sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Bộ trưởng cần xử sự như một người ưu tú

Đại biểu Quốc hội: Sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Bộ trưởng cần xử sự như một người ưu tú

Bản kê khai tài sản được công khai tại nơi làm việc?

Bản kê khai tài sản được công khai tại nơi làm việc?

Đại biểu Quốc hội: Đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng!

Đại biểu Quốc hội: Đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng!

Đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng đối tượng kê khai tài sản

Đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng đối tượng kê khai tài sản