Coi trọng đối thoại, nâng cao chất lượng tiếp công dân

Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo

Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo

Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở còn hạn chế

Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở còn hạn chế

ĐBQH: Có hiện tượng cán bộ thách thức người dân khiếu kiện

ĐBQH: Có hiện tượng cán bộ thách thức người dân khiếu kiện

Có hiện tượng cán bộ thách thức người dân khiếu kiện, nên xảy ra khiếu kiện vượt cấp

Có hiện tượng cán bộ thách thức người dân khiếu kiện, nên xảy ra khiếu kiện vượt cấp

Nhìn thẳng, nói thật về những bất cập còn tồn tại

Nhìn thẳng, nói thật về những bất cập còn tồn tại

Đbqh Tô Văn tám - kon tum: chậm trễ bồi thường, hỗ trợ tái định cư thủy điện Đắk Đrinh

Đbqh Tô Văn tám - kon tum: chậm trễ bồi thường, hỗ trợ tái định cư thủy điện Đắk Đrinh

Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo

Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV: Vẫn băn khoăn cấp hàm

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV: Vẫn băn khoăn cấp hàm