Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV: Vẫn băn khoăn cấp hàm

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV: Vẫn băn khoăn cấp hàm

Thủ tướng: Đề nghị doanh nghiệp tư nhân 'nói không' với việc đưa hối lộ

Thủ tướng: Đề nghị doanh nghiệp tư nhân 'nói không' với việc đưa hối lộ

'Nợ xấu thực chất bao nhiêu?'

'Nợ xấu thực chất bao nhiêu?'

'Nợ xấu thật là bao nhiêu?'

'Nợ xấu thật là bao nhiêu?'

Biên chế phình to là một loại tham nhũng...

Biên chế phình to là một loại tham nhũng...

Quy định còn 'kẽ hở',hình thành một số chức danh không có trong quy định như 'hàm Vụ trưởng', 'hàm Vụ phó'

Quy định còn 'kẽ hở',hình thành một số chức danh không có trong quy định như 'hàm Vụ trưởng', 'hàm Vụ phó'

Sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp

Sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp