Đbqh Phạm Văn hòa - đồng tháp: cần giải quyết triệt để những vấn đề cử tri khiếu nại tố cáo

Đbqh Phạm Văn hòa - đồng tháp: cần giải quyết triệt để những vấn đề cử tri khiếu nại tố cáo

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

Đường thủy còn nhiều tiềm năng, vốn đầu tư chỉ đủ sống 'thoi thóp'

Đường thủy còn nhiều tiềm năng, vốn đầu tư chỉ đủ sống 'thoi thóp'

Cần quy định chặt chẽ nếu biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa

Cần quy định chặt chẽ nếu biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa

Chênh lệch tuổi nghỉ hưu trong lực lượng Công an: Quỹ nào bù vào quỹ bảo hiểm xã hội?

Chênh lệch tuổi nghỉ hưu trong lực lượng Công an: Quỹ nào bù vào quỹ bảo hiểm xã hội?

Giám sát đặc xá, tha tù để không 'thả' nhầm người

Giám sát đặc xá, tha tù để không 'thả' nhầm người

Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy theo lộ trình

Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy theo lộ trình

Sửa Luật Công an: Vẫn chưa đồng thuận trần cấp tướng

Sửa Luật Công an: Vẫn chưa đồng thuận trần cấp tướng

Đường thủy còn nhiều tiềm năng, vốn đầu tư chỉ đủ sống 'thoi thóp'

Đường thủy còn nhiều tiềm năng, vốn đầu tư chỉ đủ sống 'thoi thóp'

Ngày đầu chất vấn làm 'nóng' nghị trường

Ngày đầu chất vấn làm 'nóng' nghị trường

Nợ nước ngoài của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhanh

Nợ nước ngoài của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhanh

Nợ doanh nghiệp tự vay tự trả là mấu chốt làm tăng nợ nước ngoài quốc gia

Nợ doanh nghiệp tự vay tự trả là mấu chốt làm tăng nợ nước ngoài quốc gia

Phát huy đổi mới của Quốc hội - chất vấn đến cùng những nội dung được đặt ra

Phát huy đổi mới của Quốc hội - chất vấn đến cùng những nội dung được đặt ra