Cần quy định chặt chẽ nếu biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa

Cần quy định chặt chẽ nếu biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa

Giám sát đặc xá, tha tù để không 'thả' nhầm người

Giám sát đặc xá, tha tù để không 'thả' nhầm người

Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy theo lộ trình

Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy theo lộ trình

Từ nay đến năm 2021, không tăng biên chế nào

Từ nay đến năm 2021, không tăng biên chế nào

Sửa Luật Công an: Vẫn chưa đồng thuận trần cấp tướng

Sửa Luật Công an: Vẫn chưa đồng thuận trần cấp tướng

Đường thủy còn nhiều tiềm năng, vốn đầu tư chỉ đủ sống 'thoi thóp'

Đường thủy còn nhiều tiềm năng, vốn đầu tư chỉ đủ sống 'thoi thóp'

Nợ nước ngoài của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhanh

Nợ nước ngoài của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhanh

Phát huy đổi mới của Quốc hội - chất vấn đến cùng những nội dung được đặt ra

Phát huy đổi mới của Quốc hội - chất vấn đến cùng những nội dung được đặt ra

Cần tập trung vào chế tài phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng

Cần tập trung vào chế tài phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng