Rượu thủ công: Quản chặt để đảm bảo chất lượng!

Rượu thủ công: Quản chặt để đảm bảo chất lượng!

Bộ trưởng Y tế lên tiếng sau các ý kiến trái chiều về Dự Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Bộ trưởng Y tế lên tiếng sau các ý kiến trái chiều về Dự Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Mỗi năm bia rượu gây tổn thất ít nhất 1,3% GDP quý giá của quốc gia

Mỗi năm bia rượu gây tổn thất ít nhất 1,3% GDP quý giá của quốc gia

Quảng cáo khiến người nghe lầm tưởng sự hấp dẫn của rượu, bia

Quảng cáo khiến người nghe lầm tưởng sự hấp dẫn của rượu, bia

Dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia: Đừng 'nhân danh' phát triển kinh tế, giải quyết việc làm

Dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia: Đừng 'nhân danh' phát triển kinh tế, giải quyết việc làm

Chọn lợi ích kinh tế hay sức khỏe con người?

Chọn lợi ích kinh tế hay sức khỏe con người?

'Hãy lắng nghe tiếng khóc vợ mất chồng, con mất cha do rượu bia'

'Hãy lắng nghe tiếng khóc vợ mất chồng, con mất cha do rượu bia'

Đại biểu: Chỉ số kinh tế nhích từng bậc nhưng tiêu thụ rượu bia luôn xếp hạng rất cao

Đại biểu: Chỉ số kinh tế nhích từng bậc nhưng tiêu thụ rượu bia luôn xếp hạng rất cao

Kịp thời, chủ động ứng phó với thực trạng sử dụng rượu, bia đang ở mức cao

Kịp thời, chủ động ứng phó với thực trạng sử dụng rượu, bia đang ở mức cao

Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Cái gì có lợi cho dân thì làm ở mức cao nhất'

Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Cái gì có lợi cho dân thì làm ở mức cao nhất'

Vòng luẩn quẩn của đói nghèo bệnh tật: Rượu, bia có vô can?

Vòng luẩn quẩn của đói nghèo bệnh tật: Rượu, bia có vô can?

Khó 'tự hào' khi Việt Nam số 1 Đông Nam Á và thứ ba Châu Á về sử dụng bia, rượu

Khó 'tự hào' khi Việt Nam số 1 Đông Nam Á và thứ ba Châu Á về sử dụng bia, rượu

Dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu, bia: Đừng 'nhân danh' phát triển kinh tế, giải quyết việc làm

Dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu, bia: Đừng 'nhân danh' phát triển kinh tế, giải quyết việc làm

Cần có chế tài mạnh hơn nhằm kiểm soát việc sản xuất rượu không đảm bảo chất lượng

Cần có chế tài mạnh hơn nhằm kiểm soát việc sản xuất rượu không đảm bảo chất lượng

Chúng ta bảo vệ sức khỏe nhân dân hay bảo vệ khoản thu 50.000 tỉ đồng?

Chúng ta bảo vệ sức khỏe nhân dân hay bảo vệ khoản thu 50.000 tỉ đồng?

Bảo vệ sức khỏe nhân dân hay bảo vệ khoản thu 50.000 tỷ đồng/năm?

Bảo vệ sức khỏe nhân dân hay bảo vệ khoản thu 50.000 tỷ đồng/năm?

'Thật khó tự hào thành tích đứng đầu Đông Nam Á về uống rượu, bia'

'Thật khó tự hào thành tích đứng đầu Đông Nam Á về uống rượu, bia'

50% trẻ phát triển rối loạn tâm lý khi chứng kiến cha mẹ say xỉn

50% trẻ phát triển rối loạn tâm lý khi chứng kiến cha mẹ say xỉn

'Hãy lắng nghe tiếng khóc vợ mất chồng, con mất cha do nghiện rượu'

'Hãy lắng nghe tiếng khóc vợ mất chồng, con mất cha do nghiện rượu'

Chúng ta bảo vệ sức khỏe của nhân dân hay bảo vệ khoản thu 50.000 tỷ đồng/năm?

Chúng ta bảo vệ sức khỏe của nhân dân hay bảo vệ khoản thu 50.000 tỷ đồng/năm?

Ngôn từ trong quảng cáo rượu bia đã 'lờ đi' các vụ thảm án, tai nạn

Ngôn từ trong quảng cáo rượu bia đã 'lờ đi' các vụ thảm án, tai nạn

Thật khó để tự hào về 'thành tích' uống rượu bia đứng đầu

Thật khó để tự hào về 'thành tích' uống rượu bia đứng đầu

Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi): Hiện đại đến mấy cũng phải giữ được truyền thống dân tộc

Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi): Hiện đại đến mấy cũng phải giữ được truyền thống dân tộc

Khi 63 đại biểu Quốc hội muốn thảo luận về Luật Giáo dục

Khi 63 đại biểu Quốc hội muốn thảo luận về Luật Giáo dục

Những biện pháp thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0

Những biện pháp thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0

Kỳ vọng TP. HCM phát triển khi có cơ chế chính sách đặc thù

Kỳ vọng TP. HCM phát triển khi có cơ chế chính sách đặc thù

Thông qua cơ chế đặc thù cho TP.HCM là vì sự phát triển chung của cả nước

Thông qua cơ chế đặc thù cho TP.HCM là vì sự phát triển chung của cả nước