Kiên quyết thu hồi dự án chủ đầu tư cố tình vi phạm

Kiên quyết thu hồi dự án chủ đầu tư cố tình vi phạm

Hài lòng về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Hài lòng về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Hà Nội: Còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hà Nội: Còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, giải quyết dứt điểm khiếu kiện

Kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, giải quyết dứt điểm khiếu kiện

Hà Nội: Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm trung hạn

Hà Nội: Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm trung hạn

Hà Nội có ưu ái chủ đầu tư chiếm đất vàng rồi đắp chiếu?

Hà Nội có ưu ái chủ đầu tư chiếm đất vàng rồi đắp chiếu?

Vẫn còn tình trạng cán bộ thờ ơ, tắc trách khi phục vụ người dân

Vẫn còn tình trạng cán bộ thờ ơ, tắc trách khi phục vụ người dân

Hàng loạt cán bộ Hà Nội ứng xử không chuẩn phải giải trình

Hàng loạt cán bộ Hà Nội ứng xử không chuẩn phải giải trình

HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình về quy tắc ứng xử trong công sở và nơi công cộng

HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình về quy tắc ứng xử trong công sở và nơi công cộng