Một kỳ họp có nhiều chuyển biến tích cực

Một kỳ họp có nhiều chuyển biến tích cực

Chọn lợi ích kinh tế hay sức khỏe con người?

Chọn lợi ích kinh tế hay sức khỏe con người?

Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia: Cần chặt chẽ và nghiêm khắc hơn

Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia: Cần chặt chẽ và nghiêm khắc hơn

Đại biểu Quốc hội ước Việt Nam có loại rượu ngon nổi tiếng thế giới

Đại biểu Quốc hội ước Việt Nam có loại rượu ngon nổi tiếng thế giới

Quy định chặt chẽ việc quảng cáo đối với bia, rượu

Quy định chặt chẽ việc quảng cáo đối với bia, rượu

Bộ trưởng Y tế: 'Phải đặt lên bàn cân lợi ích kinh tế và sức khỏe'

Bộ trưởng Y tế: 'Phải đặt lên bàn cân lợi ích kinh tế và sức khỏe'

50% trẻ phát triển rối loạn tâm lý khi chứng kiến cha mẹ say xỉn

50% trẻ phát triển rối loạn tâm lý khi chứng kiến cha mẹ say xỉn

Lò đã nóng rực, tại sao tội phạm tham nhũng vẫn cứ phức tạp, nghiêm trọng?

Lò đã nóng rực, tại sao tội phạm tham nhũng vẫn cứ phức tạp, nghiêm trọng?

'Đã nhúng chàm thì nên từ chức, đừng như con lươn, con chạch leo cao'

'Đã nhúng chàm thì nên từ chức, đừng như con lươn, con chạch leo cao'

'Cấm bán rượu, bia qua mạng là không hợp lý trong thời đại 4.0'

'Cấm bán rượu, bia qua mạng là không hợp lý trong thời đại 4.0'

Sách giáo khoa nên là một bộ chuẩn dùng cho cả nước

Sách giáo khoa nên là một bộ chuẩn dùng cho cả nước

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; thảo luận về hai dự án luật

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; thảo luận về hai dự án luật

Xây dựng quy định để từ chức trở thành văn hóa

Xây dựng quy định để từ chức trở thành văn hóa

Cần quy định chặt chẽ nếu biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa

Cần quy định chặt chẽ nếu biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa

Đại biểu Nguyễn Anh Trí: 'Xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa là hỏng hẳn'

Đại biểu Nguyễn Anh Trí: 'Xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa là hỏng hẳn'

Xử lý dự án thua lỗ ngành công thương: Không quyết liệt khó có thể giải quyết

Xử lý dự án thua lỗ ngành công thương: Không quyết liệt khó có thể giải quyết

Chính phủ sẽ có văn bản hướng dẫn về từ chức

Chính phủ sẽ có văn bản hướng dẫn về từ chức

Sẽ nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể về từ chức

Sẽ nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể về từ chức

Luân chuyển cán bộ không kết hợp đề bạt, bổ nhiệm để tránh tình trạng chạy luân chuyển

Luân chuyển cán bộ không kết hợp đề bạt, bổ nhiệm để tránh tình trạng chạy luân chuyển

'Cần bước qua lợi ích cục bộ để liên thông kết quả xét nghiệm'

'Cần bước qua lợi ích cục bộ để liên thông kết quả xét nghiệm'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Chưa có quy định rõ hình thức từ chức'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Chưa có quy định rõ hình thức từ chức'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa quy định từ chức'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa quy định từ chức'

Chính phủ sẽ cụ thể hóa việc từ chức bằng văn bản quy phạm pháp luật

Chính phủ sẽ cụ thể hóa việc từ chức bằng văn bản quy phạm pháp luật

Đẩy nhanh tiến độ liên thông kết quả xét nghiệm

Đẩy nhanh tiến độ liên thông kết quả xét nghiệm

Vì sao chỉ có 28 bệnh viện được liên thông kết quả xét nghiệm?

Vì sao chỉ có 28 bệnh viện được liên thông kết quả xét nghiệm?

Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội

Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội

Chú trọng phát triển kinh tế nhưng cần quan tâm hơn đến vấn đề xã hội

Chú trọng phát triển kinh tế nhưng cần quan tâm hơn đến vấn đề xã hội

Chú trọng phát triển kinh tế nhưng cần quan tâm hơn đến vấn đề xã hội

Chú trọng phát triển kinh tế nhưng cần quan tâm hơn đến vấn đề xã hội

Kinh tế phát triển nhưng cần quan tâm đến chất lượng tăng trưởng

Kinh tế phát triển nhưng cần quan tâm đến chất lượng tăng trưởng

Phải tìm ra người chịu trách nhiệm về hạn chế trong giáo dục

Phải tìm ra người chịu trách nhiệm về hạn chế trong giáo dục

Để từ chức là nhẹ nhàng, cần xây dựng Luật Từ chức

Để từ chức là nhẹ nhàng, cần xây dựng Luật Từ chức

Đại biểu Quốc hội: 'Cảm nhận về một Chính phủ gần dân, trọng dân đang lan tỏa rất lớn'

Đại biểu Quốc hội: 'Cảm nhận về một Chính phủ gần dân, trọng dân đang lan tỏa rất lớn'

Quy định về trách nhiệm nêu gương: Giám sát cao nhất là nhân dân

Quy định về trách nhiệm nêu gương: Giám sát cao nhất là nhân dân

Đại biểu Nguyễn Anh Trí: nhiều lĩnh vực còn 'chưa ổn, chưa an tâm, chưa hiệu quả'

Đại biểu Nguyễn Anh Trí: nhiều lĩnh vực còn 'chưa ổn, chưa an tâm, chưa hiệu quả'

Đại biểu lo lắng cao tốc 34.000 tỷ đồng hỏng sau vài cơn mưa, đường sắt đội vốn, chậm tiến độ

Đại biểu lo lắng cao tốc 34.000 tỷ đồng hỏng sau vài cơn mưa, đường sắt đội vốn, chậm tiến độ

Quốc hội thảo luận tại Hội trường đánh giá tình hình kinh tế-xã hội

Quốc hội thảo luận tại Hội trường đánh giá tình hình kinh tế-xã hội

Tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được phải xử lý thông qua tòa án

Tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được phải xử lý thông qua tòa án

Luật phòng chống tham nhũng cần đảm bảo tính thực tiễn, lý luận và tính khả thi

Luật phòng chống tham nhũng cần đảm bảo tính thực tiễn, lý luận và tính khả thi

ĐBQH: Tin tưởng Tổng Bí thư được bầu làm Chủ tịch nước với số phiếu cao nhất

ĐBQH: Tin tưởng Tổng Bí thư được bầu làm Chủ tịch nước với số phiếu cao nhất

Đbqh nguyễn anh trí: cần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Đbqh nguyễn anh trí: cần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Bộ Công an có thể rà lại điểm thi THPT để truy gian lận các năm trước

Bộ Công an có thể rà lại điểm thi THPT để truy gian lận các năm trước