Đề xuất 'tù tại gia': Đại biểu Quốc hội tranh luận gay gắt tác động tâm lý xã hội

Đề xuất 'tù tại gia': Đại biểu Quốc hội tranh luận gay gắt tác động tâm lý xã hội

Đại biểu Quốc hội nêu quan điểm về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược

Đại biểu Quốc hội nêu quan điểm về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược

Những kẻ 'cơ hội chính trị' chui sâu, leo cao sẽ 'phá hủy cả trật tự quản lý'

Những kẻ 'cơ hội chính trị' chui sâu, leo cao sẽ 'phá hủy cả trật tự quản lý'

Kiểm sát viên, thẩm phán và điều tra viên đang có 4 vòng kim cô

Kiểm sát viên, thẩm phán và điều tra viên đang có 4 vòng kim cô

Kỳ vọng sửa đổi các quy định liên quan tới quy hoạch và đầu tư công

Kỳ vọng sửa đổi các quy định liên quan tới quy hoạch và đầu tư công

Ngăn chặn từ xa 'tham nhũng quyền lực'

Ngăn chặn từ xa 'tham nhũng quyền lực'

Nguyên Phó Ban Tổ chức T.Ư: 'Ủng hộ Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước'

Nguyên Phó Ban Tổ chức T.Ư: 'Ủng hộ Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước'

Đại biểu Lê Thanh Vân: Trừng trị nghiêm khắc người tiến cử, đề cử, bổ nhiệm cán bộ sai

Đại biểu Lê Thanh Vân: Trừng trị nghiêm khắc người tiến cử, đề cử, bổ nhiệm cán bộ sai

Đặc khu kinh tế: Quan trọng nhất là minh bạch

Đặc khu kinh tế: Quan trọng nhất là minh bạch

Luật về 3 đặc khu: 'Ưu đãi vượt trội thì trách nhiệm cũng phải vượt trội!'

Luật về 3 đặc khu: 'Ưu đãi vượt trội thì trách nhiệm cũng phải vượt trội!'

Tại sao làm đường ở ta chi phí gấp nhiều lần mà tuổi thọ lại thua xa nước ngoài?

Tại sao làm đường ở ta chi phí gấp nhiều lần mà tuổi thọ lại thua xa nước ngoài?