Phó thủ tướng: Tiền kiểm trong đầu tư công không phải để nhũng nhiễu

Phó thủ tướng: Tiền kiểm trong đầu tư công không phải để nhũng nhiễu

Chính sách sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Đầu tư công chưa kỹ lưỡng?

Chính sách sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Đầu tư công chưa kỹ lưỡng?

Kịp thời, chủ động ứng phó với thực trạng sử dụng rượu, bia đang ở mức cao

Kịp thời, chủ động ứng phó với thực trạng sử dụng rượu, bia đang ở mức cao

Đại biểu Quốc hội: Cần tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa

Đại biểu Quốc hội: Cần tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa

Đại biểu Quốc hội cảnh báo khe hở lách luật, xé nhỏ dự án đầu tư công

Đại biểu Quốc hội cảnh báo khe hở lách luật, xé nhỏ dự án đầu tư công

Đbqh: cần khắc phục tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá

Đbqh: cần khắc phục tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá

Sửa Luật Đầu tư công: Đại biểu Quốc hội chê 'không bằng luật cũ'

Sửa Luật Đầu tư công: Đại biểu Quốc hội chê 'không bằng luật cũ'

Rút dự án khỏi nhóm thua lỗ để hòa nhập cộng đồng?

Rút dự án khỏi nhóm thua lỗ để hòa nhập cộng đồng?

'Chia' tiền đã quá khả năng cân đối của ngân sách 150.000 tỉ

'Chia' tiền đã quá khả năng cân đối của ngân sách 150.000 tỉ

Tiền ngân sách Nhà nước: Công bằng không có nghĩa là cào bằng

Tiền ngân sách Nhà nước: Công bằng không có nghĩa là cào bằng

Đại biểu kiến nghị dùng tiền từ thoái vốn DNNN bổ sung cho đầu tư công

Đại biểu kiến nghị dùng tiền từ thoái vốn DNNN bổ sung cho đầu tư công

Đại biểu quốc hội: Kế hoạch đầu tư công dàn trải, giải ngân chậm dần

Đại biểu quốc hội: Kế hoạch đầu tư công dàn trải, giải ngân chậm dần

Đầu tư công: Hiếm quốc gia nào phân bổ mỗi tỉnh thành một dự án

Đầu tư công: Hiếm quốc gia nào phân bổ mỗi tỉnh thành một dự án

Đại biểu Quốc hội: Không đâu có tình trạng mỗi tỉnh một dự án

Đại biểu Quốc hội: Không đâu có tình trạng mỗi tỉnh một dự án

Đại biểu Quốc hội nhìn nhận 'khoảng lặng' về phát triển kinh tế - xã hội Chia sẻ

Đại biểu Quốc hội nhìn nhận 'khoảng lặng' về phát triển kinh tế - xã hội Chia sẻ

Quốc hội thảo luận tình hình KTXH

Quốc hội thảo luận tình hình KTXH

Bắt Giáo dục giảm 10% biên chế là bất cập và không khả thi

Bắt Giáo dục giảm 10% biên chế là bất cập và không khả thi

ĐBQH kỳ vọng GD tiếp tục được quan tâm và có nhiều đổi mới

ĐBQH kỳ vọng GD tiếp tục được quan tâm và có nhiều đổi mới

Đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội năm 2018

Đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội năm 2018

Đại biểu Quốc hội nhìn nhận 'khoảng lặng' về phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Quốc hội nhìn nhận 'khoảng lặng' về phát triển kinh tế - xã hội

Ông Phạm Bình Minh nói điều lo ngại nhất quanh sự kiện Mỹ - Trung

Ông Phạm Bình Minh nói điều lo ngại nhất quanh sự kiện Mỹ - Trung

ĐBQH: 'Không thể bắt tất cả các đơn vị sự nghiệp tự chủ'

ĐBQH: 'Không thể bắt tất cả các đơn vị sự nghiệp tự chủ'

Dự án BOT giao thông: Nghi ngờ tính minh bạch khi chỉ định thầu

Dự án BOT giao thông: Nghi ngờ tính minh bạch khi chỉ định thầu

Chủ tịch Quốc hội: Trạm BOT trở về tên cũ, không cần nghiên cứu

Chủ tịch Quốc hội: Trạm BOT trở về tên cũ, không cần nghiên cứu

Tranh luận sôi nổi chuyện tăng trưởng 2017 có dựa vào khai thác 'của để dành' hay không

Tranh luận sôi nổi chuyện tăng trưởng 2017 có dựa vào khai thác 'của để dành' hay không