Coi trọng kênh giám sát của nhân dân

Coi trọng kênh giám sát của nhân dân

Qua 5 năm, Ban Thanh tra nhân dân của tỉnh Bắc Ninh đã giám sát được trên 1.200 vụ việc, trong quá trình...