Từ người mê cờ bạc đến bảng nhãn nổi danh 5 triều vua Lê

Từ người mê cờ bạc đến bảng nhãn nổi danh 5 triều vua Lê

Chuyện hai đứa trẻ ăn xin trở thành tiến sĩ

Chuyện hai đứa trẻ ăn xin trở thành tiến sĩ

Chuyện đời vị thám hoa được vua Càn Long tặng 18 cỗ quan tài

Chuyện đời vị thám hoa được vua Càn Long tặng 18 cỗ quan tài

Dòng họ lừng danh sử Việt của tiến sĩ đầu tiên đến trời Tây

Dòng họ lừng danh sử Việt của tiến sĩ đầu tiên đến trời Tây

Chuyện đỗ trạng nguyên khi gần 50 tuổi nhờ câu nói của vợ

Chuyện đỗ trạng nguyên khi gần 50 tuổi nhờ câu nói của vợ

Chuyện đời vị tể tướng nhờ mất quần nên lấy được vợ

Chuyện đời vị tể tướng nhờ mất quần nên lấy được vợ

Chuyện ba vị thám hoa khiến ngoại bang nể sợ

Chuyện ba vị thám hoa khiến ngoại bang nể sợ

Cha ông ta chống gian lận thi cử bằng cách nào?

Cha ông ta chống gian lận thi cử bằng cách nào?

Thời kỳ lạ lùng trong sử Việt: Nho sinh mua bằng, quan trường gian lận

Thời kỳ lạ lùng trong sử Việt: Nho sinh mua bằng, quan trường gian lận

Cậu bé bị tước học vị tiến sĩ sau nghi án khai man tuổi đi thi

Cậu bé bị tước học vị tiến sĩ sau nghi án khai man tuổi đi thi

Vụ đánh tráo bài thi rúng động trong sử Việt

Vụ đánh tráo bài thi rúng động trong sử Việt

Ba kỳ thi lịch sử của nền khoa bảng nước ta

Ba kỳ thi lịch sử của nền khoa bảng nước ta

Trạng Trình và ba câu nói liên quan vận mệnh bốn triều đại

Trạng Trình và ba câu nói liên quan vận mệnh bốn triều đại

Vì sao bài thi của Nguyễn Trật nộp giấy trắng vẫn đỗ tiến sĩ?

Vì sao bài thi của Nguyễn Trật nộp giấy trắng vẫn đỗ tiến sĩ?

Thầy giáo nào được mệnh danh 'túi khôn của thời đại'?

Thầy giáo nào được mệnh danh 'túi khôn của thời đại'?

Trạng nguyên duy nhất không làm quan, là tổ khoa của đất học xứ Nghệ?

Trạng nguyên duy nhất không làm quan, là tổ khoa của đất học xứ Nghệ?

Độc nhất trong sử Việt: Cha con nào cùng đỗ đại khoa trong một kỳ thi?

Độc nhất trong sử Việt: Cha con nào cùng đỗ đại khoa trong một kỳ thi?

Ai là phụ nữ Việt đầu tiên làm nghề dạy học?

Ai là phụ nữ Việt đầu tiên làm nghề dạy học?

Thầy giáo đầu tiên được ghi danh bia tiến sĩ, đỗ trạng ở nước ngoài?

Thầy giáo đầu tiên được ghi danh bia tiến sĩ, đỗ trạng ở nước ngoài?

Thầy giáo đặc biệt nào có 74 học trò đỗ tiến sĩ và trạng nguyên?

Thầy giáo đặc biệt nào có 74 học trò đỗ tiến sĩ và trạng nguyên?

Ai quyết thi cử đỗ đạt cao để lấy vợ đẹp?

Ai quyết thi cử đỗ đạt cao để lấy vợ đẹp?