Đại tướng Trần Đại Quang - một tấm lòng nhân ái

Đại tướng Trần Đại Quang - một tấm lòng nhân ái

Thông báo của Ban tổ chức Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thông báo của Ban tổ chức Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: Chủ tịch Nước mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta

Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: Chủ tịch Nước mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta

Đại diện các tỉnh thành trong cả nước viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Đại diện các tỉnh thành trong cả nước viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng người ở lại

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng người ở lại

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đồng bào miền Nam tiếc thương Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đồng bào miền Nam tiếc thương Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương Ninh Bình

Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương Ninh Bình

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại TP HCM

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại TP HCM

Hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lực lượng công an

Hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lực lượng công an

Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương Ninh Bình

Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê hương Ninh Bình

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đại tướng Trần Đại Quang - Người thầy của lực lượng Tham mưu CAND

Đại tướng Trần Đại Quang - Người thầy của lực lượng Tham mưu CAND

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Thăng quân hàm Thượng tướng và Phó đô đốc Hải quân đối với các cán bộ cao cấp quân đội

Thăng quân hàm Thượng tướng và Phó đô đốc Hải quân đối với các cán bộ cao cấp quân đội