892 quán karaoke vi phạm về phòng cháy, chữa cháy: Do 'kẽ hở' quản lý

892 quán karaoke vi phạm về phòng cháy, chữa cháy: Do 'kẽ hở' quản lý

Chủ động trước nguy cơ cháy, nổ

Chủ động trước nguy cơ cháy, nổ

300 cán bộ PCCC cơ sở được hướng dẫn kỹ năng xử lý cháy nổ

300 cán bộ PCCC cơ sở được hướng dẫn kỹ năng xử lý cháy nổ

Gia cố nhà bằng 'chuồng cọp': Ẩn họa cháy nổ không lối thoát

Gia cố nhà bằng 'chuồng cọp': Ẩn họa cháy nổ không lối thoát

Phòng cháy, chữa cháy tại các chợ dân sinh: Vẫn phải là ý thức người dân

Phòng cháy, chữa cháy tại các chợ dân sinh: Vẫn phải là ý thức người dân

Mới có 2/91 công trình vi phạm phòng cháy, chữa cháy khắc phục

Mới có 2/91 công trình vi phạm phòng cháy, chữa cháy khắc phục

Cần quyết liệt xử lý vi phạm

Cần quyết liệt xử lý vi phạm

Phạt 80 triệu với chung cư chưa nghiệm thu PCCC là thiếu răn đe

Phạt 80 triệu với chung cư chưa nghiệm thu PCCC là thiếu răn đe

Chuyển cơ quan điều tra nếu 29 chung cư vi phạm PCCC chây ì

Chuyển cơ quan điều tra nếu 29 chung cư vi phạm PCCC chây ì