Gần 3 giờ chữa cháy kho bom sơn trong khu công nghiệp

Gần 3 giờ chữa cháy kho bom sơn trong khu công nghiệp

Đám cháy lớn tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm đã được dập tắt

Đám cháy lớn tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm đã được dập tắt

Cháy, nổ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp

Cháy, nổ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp

Bảo vệ tính mạng, tài sản cho dân là trên hết

Bảo vệ tính mạng, tài sản cho dân là trên hết

Toàn cảnh vụ chữa cháy quán bar ở trung tâm Đà Nẵng

Toàn cảnh vụ chữa cháy quán bar ở trung tâm Đà Nẵng

Cháy lớn tại quán bar ở phố chuyên doanh thời trang giữa trung tâm Đà Nẵng

Cháy lớn tại quán bar ở phố chuyên doanh thời trang giữa trung tâm Đà Nẵng

Lực lượng cảnh sát PCCC Đà Nẵng nhận gói tài trợ xử lý bỏng và thương tích

Lực lượng cảnh sát PCCC Đà Nẵng nhận gói tài trợ xử lý bỏng và thương tích

Cảnh sát PCCC Đà Nẵng tiếp nhận tài trợ các sản phẩm xử lý bỏng và thương tích

Cảnh sát PCCC Đà Nẵng tiếp nhận tài trợ các sản phẩm xử lý bỏng và thương tích

Bản tin 20H: Trùm xe sang bị bắt cóc đòi tiền chuộc hai triệu đô

Bản tin 20H: Trùm xe sang bị bắt cóc đòi tiền chuộc hai triệu đô

TP. Đà Nẵng có 2 Phó Giám đốc Công an mới

TP. Đà Nẵng có 2 Phó Giám đốc Công an mới

Công an Đà Nẵng có 2 Phó Giám đốc mới

Công an Đà Nẵng có 2 Phó Giám đốc mới

Công an Đà Nẵng có thêm 2 Phó Giám đốc

Công an Đà Nẵng có thêm 2 Phó Giám đốc

Sau sáp nhập, công an Đà Nẵng có 8 phó giám đốc

Sau sáp nhập, công an Đà Nẵng có 8 phó giám đốc

Đà Nẵng có 8 Phó giám đốc Công an

Đà Nẵng có 8 Phó giám đốc Công an

Công an TP Đà Nẵng có 2 Phó giám đốc mới

Công an TP Đà Nẵng có 2 Phó giám đốc mới

Công an TP Đà Nẵng có thêm 2 phó giám đốc

Công an TP Đà Nẵng có thêm 2 phó giám đốc

CATP Đà Nẵng có 2 Phó giám đốc mới

CATP Đà Nẵng có 2 Phó giám đốc mới

Đà Nẵng có thêm 2 phó giám đốc công an

Đà Nẵng có thêm 2 phó giám đốc công an

Sáp nhập Cảnh sát PCCC, Đà Nẵng có thêm 2 PGĐ Công an

Sáp nhập Cảnh sát PCCC, Đà Nẵng có thêm 2 PGĐ Công an

Công an TP Đà Nẵng có thêm 2 Phó Giám đốc

Công an TP Đà Nẵng có thêm 2 Phó Giám đốc

Công an Đà Nẵng có 2 Phó giám đốc mới

Công an Đà Nẵng có 2 Phó giám đốc mới

2 lãnh đạo PCCC được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an Đà Nẵng

2 lãnh đạo PCCC được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an Đà Nẵng

Đình chỉ công trình trái phép vi phạm PCCC của Mường Thanh

Đình chỉ công trình trái phép vi phạm PCCC của Mường Thanh

Đảm bảo an toàn PCCC tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp

Đảm bảo an toàn PCCC tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp