Đào nền nhà rường trăm tuổi, phát hiện 3 vật bằng đồng nghi cổ vật thời Minh - Thanh

Đào nền nhà rường trăm tuổi, phát hiện 3 vật bằng đồng nghi cổ vật thời Minh - Thanh

Huế: Đào nền nhà rường cổ, lão nông tìm thấy 3 hiện vật quý hiếm

Huế: Đào nền nhà rường cổ, lão nông tìm thấy 3 hiện vật quý hiếm

Huế: Người dân đào nền nhà phát hiện 3 bức tượng đồng nghi là cổ vật

Huế: Người dân đào nền nhà phát hiện 3 bức tượng đồng nghi là cổ vật

Đào sửa móng nhà rường cổ, phát hiện đồ đồng nghi cổ vật

Đào sửa móng nhà rường cổ, phát hiện đồ đồng nghi cổ vật

Huế: Đào được cổ vật quý hiếm thời Minh-Thanh, quyết không bán

Huế: Đào được cổ vật quý hiếm thời Minh-Thanh, quyết không bán

Đào sửa móng nhà rường cổ, phát hiện đồ đồng nghi cổ vật

Đào sửa móng nhà rường cổ, phát hiện đồ đồng nghi cổ vật

Đào nền nhà trăm tuổi ở Huế, phát hiện đồ đồng nghi cổ vật

Đào nền nhà trăm tuổi ở Huế, phát hiện đồ đồng nghi cổ vật

Đào nền nhà rường trăm tuổi, phát hiện 3 vật bằng đồng nghi cổ vật thời Minh - Thanh

Đào nền nhà rường trăm tuổi, phát hiện 3 vật bằng đồng nghi cổ vật thời Minh - Thanh

Cựu giám đốc công an bị 'xử tử' vì tham ô, tham nhũng

Cựu giám đốc công an bị 'xử tử' vì tham ô, tham nhũng