Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký nhiều văn bản không phù hợp quy định pháp luật

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký nhiều văn bản không phù hợp quy định pháp luật

Những dự án BT tại Bắc Giang do Công ty Đại Hoàng Sơn thực hiện

Những dự án BT tại Bắc Giang do Công ty Đại Hoàng Sơn thực hiện

Các thương vụ thâu tóm 'đất vàng' Bắc Giang của Đại Hoàng Sơn

Các thương vụ thâu tóm 'đất vàng' Bắc Giang của Đại Hoàng Sơn

Các thương vụ thâu tóm 'đất vàng' Bắc Giang của Đại Hoàng Sơn

Các thương vụ thâu tóm 'đất vàng' Bắc Giang của Đại Hoàng Sơn

Cận cảnh Nhà khách tỉnh Bắc Giang nép mình trong dự án BT 'khủng'

Cận cảnh Nhà khách tỉnh Bắc Giang nép mình trong dự án BT 'khủng'

Bắc Giang: tỉnh 'xẻ' đất Nhà khách UBND cho doanh nghiệp xây Shophouse

Bắc Giang: tỉnh 'xẻ' đất Nhà khách UBND cho doanh nghiệp xây Shophouse

Bắc Giang: tỉnh 'xẻ' đất Nhà khách UBND cho doanh nghiệp xây Shophouse

Bắc Giang: tỉnh 'xẻ' đất Nhà khách UBND cho doanh nghiệp xây Shophouse

Bắc Giang: Nhà khách tỉnh nép mình trong dự án BT 'khủng'

Bắc Giang: Nhà khách tỉnh nép mình trong dự án BT 'khủng'

Nhà khách tỉnh nép mình trong dự án BT 'khủng'

Nhà khách tỉnh nép mình trong dự án BT 'khủng'

Bắc Giang: Thanh tra dự án của Công ty Đại Hoàng Sơn

Bắc Giang: Thanh tra dự án của Công ty Đại Hoàng Sơn

Dự án BT của Công ty CP Đại Hoàng Sơn 'ôm trọn' Nhà khách tỉnh

Dự án BT của Công ty CP Đại Hoàng Sơn 'ôm trọn' Nhà khách tỉnh

Đang từ mặt đường lớn, nhà khách tỉnh Bắc Giang chui sâu vào lòng dự án của Công ty Đại Hoàng Sơn

Đang từ mặt đường lớn, nhà khách tỉnh Bắc Giang chui sâu vào lòng dự án của Công ty Đại Hoàng Sơn