Tổng thống Putin nhậm chức trong bối cảnh khó khăn

Tổng thống Putin nhậm chức trong bối cảnh khó khăn

Chính phủ mới của Tổng thống Putin: Ổn định để thay đổi mạnh mẽ?

Chính phủ mới của Tổng thống Putin: Ổn định để thay đổi mạnh mẽ?

Xe bọc thép mới chở Tổng thống Putin đến lễ nhậm chức có gì đặc biệt?

Xe bọc thép mới chở Tổng thống Putin đến lễ nhậm chức có gì đặc biệt?

5 khoảnh khắc đặc biệt tại lễ nhậm chức của Tổng thống Putin

5 khoảnh khắc đặc biệt tại lễ nhậm chức của Tổng thống Putin

Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Nga Putin

Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Nga Putin

Lộ diện limousine chở Tổng thống Putin đến lễ nhậm chức

Lộ diện limousine chở Tổng thống Putin đến lễ nhậm chức

Nhìn lại các lễ nhậm chức Tổng thống Nga tại Điện Kremlin

Nhìn lại các lễ nhậm chức Tổng thống Nga tại Điện Kremlin

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức

Lễ nhậm chức lần thứ 4 của Tổng thống Putin có gì đặc biệt?

Lễ nhậm chức lần thứ 4 của Tổng thống Putin có gì đặc biệt?