Cảnh sát bốn phương số 224

Cảnh sát bốn phương số 224

Đại úy CSGT chia sẻ phút cởi áo cầm máu cứu người bị nạn

Đại úy CSGT chia sẻ phút cởi áo cầm máu cứu người bị nạn

CSGT cởi áo cầm máu cho người bị nạn: Việc bình thường, sao lại tung hô quá mức như anh hùng vậy?

CSGT cởi áo cầm máu cho người bị nạn: Việc bình thường, sao lại tung hô quá mức như anh hùng vậy?

Chiến sĩ CSGT cởi áo cầm máu cho người bị tai nạn nhận được 2 món quà đặc biệt

Chiến sĩ CSGT cởi áo cầm máu cho người bị tai nạn nhận được 2 món quà đặc biệt

CSGT cởi áo cầm máu cho người vỡ đầu vì tai nạn nhận 'quà' đặc biệt

CSGT cởi áo cầm máu cho người vỡ đầu vì tai nạn nhận 'quà' đặc biệt

Thanh Hóa: Khen thưởng đại úy công an cởi áo cứu người gặp tai nạn giao thông

Thanh Hóa: Khen thưởng đại úy công an cởi áo cứu người gặp tai nạn giao thông

Thanh Hóa: Khen thưởng Đại úy cởi áo cầm máu cho người bị nạn

Thanh Hóa: Khen thưởng Đại úy cởi áo cầm máu cho người bị nạn

Khen thưởng CSGT cởi áo cầm máu cho người bị TNGT

Khen thưởng CSGT cởi áo cầm máu cho người bị TNGT

'Không nghĩ gì khác ngoài sự an toàn của người dân'

'Không nghĩ gì khác ngoài sự an toàn của người dân'

Xúc động hình ảnh CSGT cởi áo để cầm máu cho người bị TNGT

Xúc động hình ảnh CSGT cởi áo để cầm máu cho người bị TNGT

Đại úy CSGT cởi áo cầm máu cho người bị TNGT

Đại úy CSGT cởi áo cầm máu cho người bị TNGT

Trên đường làm nhiệm vụ, chiến sĩ CSGT cởi áo để cầm máu cho người đàn ông bị tai nạn khiến nhiều người xúc động

Trên đường làm nhiệm vụ, chiến sĩ CSGT cởi áo để cầm máu cho người đàn ông bị tai nạn khiến nhiều người xúc động