Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trong bão số 6

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trong bão số 6

Phát hiện thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi

Phát hiện thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trong bão số 6

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trong bão số 6

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi mua thuốc cảm

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi mua thuốc cảm

Bão tan lại lo chạy lũ

Bão tan lại lo chạy lũ

Cố vượt qua đập tràn, người đàn ông nước lũ cuốn trôi

Cố vượt qua đập tràn, người đàn ông nước lũ cuốn trôi

Bão số 6: Cố băng qua đập tràn, người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Bão số 6: Cố băng qua đập tràn, người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Lâm Đồng: Người đàn ông bị nước cuốn trôi khi qua đập tràn

Lâm Đồng: Người đàn ông bị nước cuốn trôi khi qua đập tràn

Người đàn ông bị nước cuốn khi băng qua đập tràn

Người đàn ông bị nước cuốn khi băng qua đập tràn

Lâm Đồng: Tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn mất tích khi bơi qua sông

Lâm Đồng: Tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn mất tích khi bơi qua sông

Cố vượt qua đập tràn, người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Cố vượt qua đập tràn, người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Một người bị lũ cuốn mất tích khi cố di chuyển qua đập tràn

Một người bị lũ cuốn mất tích khi cố di chuyển qua đập tràn

Lâm Đồng: Một người bị lũ cuốn mất tích

Lâm Đồng: Một người bị lũ cuốn mất tích

Đi mua thuốc cảm, một người bị nước cuốn trôi

Đi mua thuốc cảm, một người bị nước cuốn trôi

Sớm đền bù thiệt hại cho người dân do nhà máy thủy điện xả nước đột ngột

Sớm đền bù thiệt hại cho người dân do nhà máy thủy điện xả nước đột ngột