Khai mạc Ngày hội sách châu Âu

Khai mạc Ngày hội sách châu Âu

Khai mạc Ngày hội sách châu Âu

Khai mạc Ngày hội sách châu Âu

'Ngày hội Sách châu Âu' lần thứ 9 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

'Ngày hội Sách châu Âu' lần thứ 9 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Phong phú các hoạt động hấp dẫn trong Ngày hội sách châu Âu 2019 tại Việt Nam

Phong phú các hoạt động hấp dẫn trong Ngày hội sách châu Âu 2019 tại Việt Nam

Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức tại Ngày hội sách châu Âu 2019

Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức tại Ngày hội sách châu Âu 2019

54 hoạt động trong Ngày hội sách châu Âu 2019 tại Việt Nam

54 hoạt động trong Ngày hội sách châu Âu 2019 tại Việt Nam

Ngày hội Sách châu Âu 2019 diễn ra tại ba miền

Ngày hội Sách châu Âu 2019 diễn ra tại ba miền