Thót tim màn đi chân trần nhảy múa trên than lửa của thanh niên Pà Thẻn

Thót tim màn đi chân trần nhảy múa trên than lửa của thanh niên Pà Thẻn

Nhảy lửa là một lễ hội truyền thống đặc sắc mang những điều huyền bí của người Pà Thẻn (huyện Quang Bình và...