Phần lớn khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 9 đã được cấp điện trở lại

Phần lớn khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 9 đã được cấp điện trở lại

EVNNPC: 9 tháng sản lượng điện thương phẩm đạt trên 47,8 tỷ kWh

EVNNPC: 9 tháng sản lượng điện thương phẩm đạt trên 47,8 tỷ kWh

Đà Nẵng: Bị điện giật, 3 công nhân bị bỏng nặng

Đà Nẵng: Bị điện giật, 3 công nhân bị bỏng nặng

Tỉnh Kon Tum cần đầu tư lưới điện truyền tải và phân phối

Tỉnh Kon Tum cần đầu tư lưới điện truyền tải và phân phối

Đà Nẵng, Sơn La, Hòa Bình dẫn đầu về đấu thầu qua mạng

Đà Nẵng, Sơn La, Hòa Bình dẫn đầu về đấu thầu qua mạng

Đầu tư nhiều công trình nguồn và lưới điện quan trọng

EVN đề xuất IPO EVNGenco1 và 2 vào đầu năm 2019

EVN đề xuất IPO EVNGenco1 và 2 vào đầu năm 2019

Năng lượng tái tạo, tại sao không?

Năng lượng tái tạo, tại sao không?

8 tháng vẫn chưa có công trình nguồn điện mới được khởi công

8 tháng vẫn chưa có công trình nguồn điện mới được khởi công

Sơn La: Cấp điện trở lại cho 30.239 khách hàng

Sơn La: Cấp điện trở lại cho 30.239 khách hàng

Nỗ lực khắc phục sự cố lưới điện trước dịp lễ Quốc Khánh 2/9

Nỗ lực khắc phục sự cố lưới điện trước dịp lễ Quốc Khánh 2/9

Nhanh chóng khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ

Nhanh chóng khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ

PCC1 đóng điện thành công đường dây 110kV Quảng Ngãi - Núi Bút

PCC1 đóng điện thành công đường dây 110kV Quảng Ngãi - Núi Bút

Đã cấp điện lại cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng sự cố đường dây 110 kV Thủy điện To Buông - Tắt Ngoẵng

Đã cấp điện lại cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng sự cố đường dây 110 kV Thủy điện To Buông - Tắt Ngoẵng

Khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện sau Bão số 4

Khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện sau Bão số 4

Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện Huở Phăn, nước bạn Lào

Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện Huở Phăn, nước bạn Lào

EVNNPC khắc phục cơ bản sự cố lưới điện sau hoàn lưu bão số 4

EVNNPC khắc phục cơ bản sự cố lưới điện sau hoàn lưu bão số 4

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của bão số 4

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của bão số 4

Dự án làm nát đường, dân khổ đến bao giờ?

Dự án làm nát đường, dân khổ đến bao giờ?

Đầu tư xây dựng 6 công trình điện trên đảo Phú Quốc

Đầu tư xây dựng 6 công trình điện trên đảo Phú Quốc

Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2018: 'Làm thật không diễn'

Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2018: 'Làm thật không diễn'